O mnie

Michał Litwin

Kim jestem?

Jestem dyplomowanym life i biznes coachem. Specjalizuję się zarówno w świadczeniu usług dla firm i organizacji, jak i pracy z osobami prywatnymi. Prowadzę także szkolenia oraz oferuję swoje usługi jako konsultant i doradca biznesowy.

 

Ukończyłem studia podyplomowe „Coaching profesjonalny – metody i praktyka” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jestem również certyfikowanym praktykiem PRISM Brain Mapping.

 

Moje wcześniejsze doświadczenie zawodowe związane jest ze stanowiskami managerskimi w handlu zagranicznym. W latach 2006 – 2015 pracowałem w branży chemicznej, pełniąc funkcję specjalisty, kierownika działu handlu zagranicznego i samodzielnego managera. W firmach tych zajmowałem się tworzeniem i wdrażaniem różnorodnych projektów rozwojowych.

 

Równolegle, obok obowiązków zawodowych, angażowałem się w działania non-profit mające na celu niesienie pomocy grupom społecznym potrzebującym pomocy, szczególnie pracując jako wolontariusz i coach z osobami uzależnionymi.

Jak pracuję?

W biznesie zajmuję się pomocą firmom i managerom w budowaniu zindywidualizowanych programów rozwoju dla kluczowych osób w firmie, zwłaszcza managerów średniego szczebla i wyższej kadry zarządzającej. Jako coach pomagam w zwiększeniu efektywności osobistej managerów, zmianie lub korekcie stylu komunikacji interpersonalnej, poprawieniu gospodarki czasem i zasobami wewnętrznymi kluczowych osób i zespołów.

 

W pracy z osobami prywatnymi zajmuję się całością życia, balansem pomiędzy pracą, a życiem prywatnym, pomocą w zidentyfikowaniu potrzeb i planowaniu zmian, szczególnie w obszarze kariery zawodowej.

 

Obszar mojej specjalizacji jako konsultant i doradca biznesowy to szeroko pojęte kwestie związane z handlem zagranicznym i relacje międzykulturowe w biznesie. Składają się na to tematy związane ze sztuką negocjacji w biznesie, z naciskiem na strategie i techniki negocjacji w sytuacji kryzysu, konfliktu czy radykalnie sprzecznych interesów.

 

Szczególnym polem moich zainteresowań jest kwestia międzykulturowości w relacjach biznesowych, zarówno różnic kulturowych wewnątrz organizacji, jak i międzykulturowości w rozumieniu globalnym – kontaktów międzynarodowych. Interesują mnie wynikające z tego trudności i komplikacje, jak i metody ich rozwiązywania, a przede wszystkim sposoby przekuwania tych różnic w potencjał na korzyść zespołu, organizacji i biznesowych efektów współpracy.

 

Jako coach pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego International Coach Federation (ICF), a moja praca podlega systematycznej superwizji.

Jak mogę Ci pomóc?

Biz coaching

Team coaching

Doradztwo

Szkolenia

Life coaching

Recovery

Znajdź źródło sukcesu!

Pracujmy razem!

Jeśli wolisz kontakt mailowy napisz proszę korzystając z formularza poniżej.