PRISM

Czym jest PRISM Brain Mapping?

PRISM Brain Mapping jest nowoczesnym i wielowymiarowym narzędziem diagnostycznym badającym preferencje behawioralne ludzi w ich środowisku zawodowym oraz w sferze prywatnej. Opierając się na wiedzy psychologicznej oraz współczesnej neuronauce, PRISM tworzy zestaw map, prezentujący schematyczny model preferowanych ludzkich zachowań.

 

PRISM wykorzystywany jest przez firmy na całym świecie m.in. przez NATO, HSBC, Goodyear Dunlop, Chinese University of Hong Kong.

 

PRISM generuje 3 różne profile zachowania osoby (biologiczny/wrodzony, adaptacyjny i ogólny wzór zachowania) oraz identyfikuje 8 map wymiarów zachowania i mierzy 26 kluczowych preferencji w środowisku pracy.

 

Uzyskana w wyniku badania PRISM mapa ma dużą wartość poznawczą dla osoby badanej, lub badanego zespołu, ale przede wszystkim otwiera ogromną przestrzeń jako baza do dalszego rozwoju. Oferujemy różnorodne programy rozwojowe oparte na diagnostyce PRISM, które wspierają osiągnięcie ponadprzeciętnych wyników w sferze osobistej i zawodowej.

Zastosowanie PRISM w biznesie – co oferujemy?

PRISM BRAIN MAPPING DEVELOPMENT

Jest to program skierowany do świadomych firm, które pragną aby ich pracownicy odnosili ponadprzeciętne wyniki zawodowe.  PRISM Brain Mapping zostało zaprojektowane specjalnie dla potrzeb zmieniającego się świata biznesu.

Uniwersalność i dokładność PRISM Brain Mapping pozwala na jego szerokie zastosowanie w obszarze HR m.in.

 

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI

Wskazanie silnych stron pracownika , jego talentów , które umożliwią najbardziej odpowiednie dopasowanie go do powierzanych mu zadań a także tworzeniu spersonalizowanych  ścieżek rozwoju osobistego i zawodowego.

 

PRZYWÓDZTWO

Identyfikowanie liderów oraz ich wsparcie w celu osiągnięcia ponadprzeciętnych rezultatów.

 

TWORZENIE ŚCIEŻEK KARIERY

Analiza map zachowań oraz preferowanego środowiska pracy, stanowiąca pomoc w kształtowaniu planu kariery.

 

OCENA 360 STOPNI

Sporządzenie profilu, w oparciu o wywiady ze współpracownikami, który umożliwia analizę kompetencji pracownika.

 

KOMUNIKACJA

Zidentyfikowania zdolności i typów komunikacyjnych.

 

BUDOWANIE ZESPOŁÓW

Identyfikowanie mocnych i słabych stron zespołu poprzez analizę preferowanych postaw, zachowań i stylów komunikacji jego członków, umożliwiające osiąganie przez zespół ponadprzeciętnych rezultatów.

 

KSZTAŁTOWANIE RELACJI ZGODNYCH Z KULTURĄ ORGANIZACJI

Identyfikowanie wzorców preferowanych zachowań zgodnych z kulturą organizacyjną, umożliwiające kształtowanie relacji interpersonalnych w ramach organizacji lub zespołu.

 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Identyfikowanie zachowań ludzi w sytuacji zmiany, poszukiwanie liderów zmiany i agentów zmiany.

 

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Identyfikowanie zdolności ludzi do rozumienia i kierowania własnymi emocjami oraz emocjami innych osób.

 

ZARZĄDZANIE STRESEM

Identyfikacja źródeł stresu umożliwiająca zniwelowanie tych czynników i zapobieganie ich powstawaniu.

 

REKRUTACJA

Tworzenie map służących do benchmarkingu zawodowego oraz kompleksowa analiza profili kandydatów w odniesieniu do stanowiska pracy.

 

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

Identyfikowanie źródeł konfliktu opartych na odmiennych postawach, zachowaniach i barierach komunikacyjnych, umożliwiające konstruktywne kierowanie konfliktem.

 

COACHING INDYWIDUALNY ORAZ ZESPOŁOWY

Analiza sytuacji wyjściowej oraz pomoc w sformułowaniu kierunków działania.

PRISM SALES DEVELOPMENT

Jest to skuteczny i rozbudowany program skoncentrowany na rozwoju działów sprzedaży. Oparty na diagnostyce PRISM skierowany do firm pragnących zwiększyć swój wynik biznesowy. Program jest dopasowywany do specyfiki i branży organizacji.

 

Składa się z indywidulanych coachingów i team coachingów oraz szkoleń, których program oparty jest  na spersonalizowanych, zamierzonych celach podnoszących wyniki sprzedażowe danej organizacji oraz na wzmocnieniu pozytywnego wizerunku firmy.

 

  • Trafnie diagnozuje predyspozycje  sprzedażowe handlowców
  • Dopasowuje profil handlowca do profilu klienta
  • Identyfikuje wzory zachowań klientów ich behawioralne preferencje
  • Uczy odpowiednich stylów komunikacji z danym klientem
  • Wspiera strategię skutecznej sprzedaży

PRISM INDIVIDUAL COACHING

PRISM ma również zastosowanie w głębokiej personalnej analizie zachowań oraz stylów pracy i komunikacji i tym samym – do indywidulanej pracy coachingowej z Klientem. PRISM jest narzędziem, które wspiera w analizie sytuacji wyjściowej Klienta oraz pomaga w sformułowaniu celu i kierunków działania.

 

Wykorzystując mapę PRISM jako bazę wyjściową do procesu coachingowego, tworzymy i przeprowadzamy dla managerów i liderów organizacji indywidualne sesje coachingowe, w celu wsparcia organizacji jako całości poprzez indywidualny rozwój najważniejszych dla organizacji osób.

 

Oferujemy procesy coachingowe o różnej długości, w zależności od wyznaczonych, wspólnie z Klientem sprecyzowanych celów, prowadzące do jak najlepszego wykorzystania osobistego potencjału kluczowych w organizacji osób.

Sprawdź również

Business coaching

Team coaching

Doradztwo

Znajdź źródło mocy!

Pracujmy razem!

Jestem dyplomowanym life i biznes coachem. Specjalizuję się w pracy zarówno z osobami prywatnymi, jak i świadczeniu usług dla firm i organizacji. Prowadzę również szkolenia oraz oferuję usługi jako konsultant i doradca biznesowy.